Одним із пріоритетних напрямків роботи нашої юридичної компанії, є надання правових послуг суб’єктам підприємницької діяльності (фізичним, та юридичним особам).

Робота юридичної компанії «ЛІДЕР» полягає не тільки у професійному вирішенні подібних проблем, а й у застосуванні заходів юридичного характеру, що спрямовані на їх попередження.

Наше завдання — надавати клієнтам грамотну та своєчасну юридичну допомогу у будь-яких правовідносинах та на будь-яких етапах. Ми працюємо, щоб забезпечити стабільність та розвиток Вашого бізнесу.

Будемо раді бачити Вас у нашому офісі, де спеціалісти Компанії спільно із партнерами нададуть Вам всю необхідну правову допомогу.

У даному розділі Ви можете задати запитання юристу не виходячи з дому.

Залишіть свій коментар із запитанням. Ви отримаєте кваліфіковану відповідь спеціаліста у найкоротші терміни. За потреби ви можете відправити лист із описом проблеми та сформульованим запитанням на електронну скриньку (у розділі КОНТАКТИ), де вкажіть зворотню адресу (електронну скриньку) на яку потрібно надіслати відповідь.

Ми економимо Ваш час і нерви.

Новий Закон – нові правила

Новий Закон – нові правила

17 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про акціонерні товариства». Відповідно до п. 1 Прикінцевих та перехідних положень цей Закон набрав чинності через 6 місяців з дня його опублікування, тобто 29.04.2009 р. Україна була останньою з країн колишнього СРСР, у якій такого закону не було. Його не могли ухвалити впродовж багатьох років. Раніше було відхилено 12 версій законопроекту, хоча подібні закони ухвалено вже в усіх країнах СНД. Здавалося б, такий закон дуже потрібний: він регулює правовий статус акціонерних товариств, їхні типи, дбає про захист прав акціонерів і багато чого іншого. Якби його ухвалили кілька років тому, можна було б уникнути багатьох проблем. У Російській Федерації, наприклад, подібний закон діє вже з 1995 року.

Головне завдання Закону – це захист прав акціонерів і, як наслідок, зменшення кількості рейдерських захоплень, збільшення інвестицій у вітчизняну економіку та покращення міжнародного іміджу України в світі. Разом з тим не всі нововведення Закону можна назвати як мінімум доречними. Зокрема, однією з принципових новел Закону є поділ акціонерних товариств на публічні та приватні (ПАТ та ПАТ). Очевидна незручність у використанні скорочених форм нових найменувань типів товариств, що є омонімами, – це далеко не найбільший недолік нового Закону. Розглянемо окремі недоліки, що містяться у статтях нового Закону, які присвячені розмежуванню публічних та приватних товариств.

Відповідно до Закону кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Наслідки недотримання цієї норми Законом не передбачені. Зокрема, не врегульовано порядок дій приватного товариства в разі, якщо кількість його акціонерів зросте понад 100 осіб; не закріплено обов’язку змінити тип товариства з приватного на публічне; не встановлено строк, протягом якого має бути змінений тип; не передбачено застосування санкцій за це порушення. Видається, що така правова невизначеність може бути використана на шкоду товариству та його акціонерам.

Наступна проблема стосується обігу акцій товариства. Так, акції приватного товариства не можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Для акцій публічного товариства закон не тільки дозволяє біржовий обіг, але й вимагає обов’язкового проходження лістингу та обігу акцій виключно на тій біржі, де товариство пройшло процедуру лістингу. Зокрема, публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися в біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. При цьому Закон не визначає строк, протягом якого товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу, не встановлює відповідальності за непроходження лістингу або за делістинг тощо.

Акціонери публічного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, у той час як статутом приватного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів та самого товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Якщо переважне право передбачено статутом приватного товариства, воно реалізується у порядку, встановленому законом.

Характерною ознакою приватного акціонерного товариства, що відрізняє його від публічного товариства, є можливість закріплення у статуті іншого порядку прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Так, наприклад, статутом приватного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань: а) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства; б) про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству; в) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону при вчиненні значного правочину. Окрім цього, статутом можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості за винятком окремих випадків. Отож Закон окреслює коло питань, для прийняття яких не може бути встановлена більша кількість голосів, ніж передбачена Законом, але не визначає максимальну кількість голосів, яка може бути передбачена для прийняття рішення з усіх інших питань. Тобто Закон дозволяє у статуті приватного товариства передбачити, що рішення з усіх інших питань приймаються, наприклад, одностайно. Такий порядок, з одного боку, надає необмежені можливості міноритарним акціонерам, які зможуть блокувати прийняття на загальних зборах майже усіх рішень, а з іншого боку, може ускладнити або навіть унеможливити прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Таким чином, прийняття нового Закону «Про акціонерні товариства» з однієї сторони, дійсно, зняло та вирішило цілий ряд проблем, які не були врегульовані чинним Законом «Про господарські товариства», проте з іншої – зумовило появу ще більшої кількості запитань, вирішення яких на законодавчому та практичному рівнях займе ще досить багато часу.

адвокат

Никифорак Володимир.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ – КОМЕНТАР ЮРИСТА.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ – КОМЕНТАР ЮРИСТА.

Сьогодні – в період економічної кризи, роль малого бізнесу у процесі реформування вітчизняної економіки важко переоцінити. Вирішення проблеми безробіття, формування середнього класу, наповнення бюджетів усіх рівнів, розвиток конкурентного ринкового середовища, насичення ринку різноманітними товарами і послугами – це тільки «вершина айсберга» у величезному переліку суспільно важливих функцій, які покладаються на суб’єктів малого підприємництва. Проте, не зважаючи на це, в Україні і в Чернівецькій області зокрема, існує безліч проблем, які перешкоджають підприємництву розвиватися належним чином.

З метою виявлення основних із них, а також пошуку оперативних шляхів їх подолання ми звернулися до спеціаліста у галузі корпоративного права — заступника генерального директора юридичної компанії «ЛІДЕР» — Павла Боднаря.

—        Павло Васильович, скажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше звертаються до Вашої фірми підприємці?

—        Керуючись результатами останнього звіту, поданого сектором корпоративного банківського та податкового права нашої компанії, серед найбільш актуальних питань, що на сьогодні турбують суб’єктів малого бізнесу у Чернівецькій області, можна виділити наступні: перевищення контролюючими органами своїх повноважень; проблема кредитування; проект Податкового кодексу; зміни у сплаті страхових внесків; приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до нового Закону тощо.

—        Сьогодні питання законності проведення перевірок контролюючими органами є одним із найактуальніших для суб’єктів господарювання. Чи існують законодавчо врегульовані механізми, застосовуючи які можна ефективно протидіяти зловживанням перевіряльників?

—        Основне, що не повинен забувати будь-який підприємець (працівник підприємства) – це те, що кожен перевіряльник під час проведення рейду наділений не тільки правами, а й обов’язками.

Отже, якщо до Вашого підприємства завітав працівник контролюючого органу (візьмем для прикладу податківця), перш за все слід звернутися до нього з проханням заповнити журнал реєстрації перевірок. Відповідно до  пункту 7 Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23 липня 1998 року N 817/98, відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Після цього ознайомитися із його службовим посвідченням і переконатися у тому, що воно не прострочене (недійсність посвідчення, як і відмова його пред’явити, надає Вам право заборонити  проведення перевірки). Крім того, перевіряючий зобов’язаний вручити Вам під розписку направлення на перевірку (ст. 11-2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»). Якщо перевірка позапланова, крім направлення вимагайте копію наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки та детально ознайомтесь із врученими Вам документами. Не зайвим буде поцікавитись у «ревізора», чи відомо йому про існування Постанови КМУ від 21 травня 2009 р. № 502 Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року і як у зв’язку з цим він може прокоментувати свій візит?

Таким чином, результати виконання (невиконання) перевіряючою особою вказаних вище вимог дасть Вам можливість зробити висновок про законність перевірки, а, відповідно, і адекватно відреагувати на цей процес.

—        Яка зараз ситуація на ринку банківських послуг і що Ви можете порадити підприємцям, котрі хочуть отримати кредит?

—        На даний момент ми можемо із радістю констатувати той факт, що процес видачі банками кредитів під розвиток бізнесу впевнено відновлюється, хоча відсоткові ставки і надалі, м’яко кажучи, змушують бажати кращого (в середньому по області – 27%, а коефіцієнт співвідношення суми кредиту і вартості заставленого майна складає 1/2). Вже тривалий період ми плідно співпрацюємо із рядом банківських установ в регіоні, що дозволяє прискорити процес видачі кредиту нашим клієнтам, а також уникнути непотрібних проблем у відносинах між позичальником та кредитором у майбутньому. Крім того, хотілося б зазначити, що спеціалісти компанії залучені до розробки Програми надання пільгових мікрокредитів суб’єктам малого бізнесу області, яку проводить Регіональний фонд підтримки підприємництва. Проект цієї програми планується подати на розгляд і затвердження обласною радою до кінця поточного року. У випадку прийняття місцевими депутатами з цього приводу позитивного рішення, підприємці зможуть отримати мікрокредити під значно нижчі відсотки ніж ті, що їм пропонують банки чи кредитні спілки.

З приводу поради, при підписанні кредитного договору, то тут, безумовно, все індивідуально. Проте основне, що необхідно пам’ятати  потенційному позичальнику – це те, що він є такою ж рівноправною стороною правовідносин, як і кредитор і має право на одержання повної та достовірної інформації перед підписанням договору.

Не слід обирати банк, керуючись тільки розміром процентної ставки. Перед тим як підписувати договір, з’ясуйте, що входить до переліку усіх витрат, які необхідно буде сплатити під час оформлення кредиту (комісії, страховку, вартість оцінки заставленого майна, нотаріальні послуги тощо). Як правило кількість таких витрат в різних банківських установах істотно відрізняється. Безспірно, перед тим як приймати рішення про залучення кредитних коштів необхідно проконсультуватися із юристом, який спеціалізується у даній галузі права, це значно звузить коло проблем у майбутньому і полегшить процес користування кредитними ресурсами.

—   Перераховуючи проблемні питання підприємництва Ви вказали: «…приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до нового Закону», — що мається на увазі?

—   Даний пункт стосується суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які проводять свою діяльність у формі акціонерного товариства. Справа у тому, що 30 квітня 2009 року вступив у дію Закон України «Про акціонерні товариства», яким, зокрема, передбачається, що акціонерним товариствам необхідно здійснити:

  • переведення випуску іменних акцій із документарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізація);
  • зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого на публічне або приватне;
  • приведення статуту та внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами Закону.

Всі вимоги нового Закону повинні бути виконані до 29.04.2011 р. Норма закону про існування акцій виключно у бездокументарній формі повинна бути виконана до 29.10.2010 р.

—   Не секрет, що після оприлюднення Проекту майбутнього Податкового кодексу чимало бізнесменів задумалися над припиненням своєї діяльності. Як Ви можете це прокоментувати?

—   Прикро констатувати, але такі прецеденти дійсно мають місце. За останні 2 місяці до нас звернулися чотири приватні підприємці з проханням здійснення юридичного супроводу процедури державної реєстрації припинення їх підприємницької діяльності. На щастя, під час співбесіди, трьох із них нам вдалося переконати у необхідності збереження за ними статусу приватного підприємця. І зараз мені хотілося б акцентувати особливу увагу читачів на тому,що на сьогодні ніхто не може передбачити яким буде остаточний варіант Податкового кодексу. У зв’язку з цим ми закликаємо підприємців не поспішати з висновками та не рубати сук, на якому вони сидять, адже такими діями вони позбавляють свої сім’ї стабільних доходів. Давайте все ж дочекаємося прийняття цього довгоочікуваного нормативно-правового акту! Ми сподіваємось, що законодавець врешті-решт прийме мудре рішення і у новому законі вимоги та побажання самих підприємців будуть враховані якомога ширше.

Внески підприємців до Пенсійного Фонду. скільки і коли платити?

Внески підприємця до Пенсійного Фонду

Скільки і коли платити?

З 17 липня 2010 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет на 2010 рік» і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 08.07.2010 № 2461-VI підприємці, що обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований патент, єдиний податок) повинні сплачувати страхові внески у розмірі не менше мінімального внеску за себе та членів сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. Щомісячний мінімальний внесок становить: у липні – вересні — 294,82 грн., у жовтні – листопада – 301,12 грн., грудні – 306,10 грн. Так як до Пенсійного фонду підприємці вже сплачують внески, то розрахувати доплату до необхідної мінімальної страхової суми неважко. Від суми єдиного податку відраховується 42%, а від фіксованого патенту 10% до Пенсійного фонду, все інше потрібно доплатити окремо. Зміни до законодавства передбачають і строки для зарахування таких внесків. Вони сплачуються щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу: за липень – вересень – до 20 жовтня 2010р., за жовтень – грудень до 20 січня 2011р., однак можна сплачувати і щомісячно.

Кабінет міністрів неодноразово здійснював спробу здійснити практичні кроки по реформуванню пенсійного законодавства шляхом видання постанов, проте через ряд обставин, це або не вдавалося можливим зробити, або через недопрацювання такі постанови скасовувались. Один з таких прикладів можемо навести визнання начинню постанову уряду. Так, Окружний адміністративний суд Києва за позовами близько 2000 підприємців, визнав нечинною постанову КМУ «Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» яка додавала навантаження на підприємця у додаткових 123,5 гривень.

Головне управління Пенсійного фонду у Чернівецькій області звернулося до Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області із проханням здійснити роз’яснювальну роботу підприємцям по сплаті пенсійних внесків. Як партнера до цієї діяльності залучено юридичну компанію «Лідер». Для того, аби суб’єктам малого та середнього бізнесу було простіше зорієнтуватись у цій царині можемо надати такі практичні поради:

  1. Рекомендуємо здійснювати платежі щомісячно. Помісячна оплата зменшить навантаження на підприємця, аніж оплата щокварталу, а це допоможе уникнути небажаної заборгованості.
  2. Звернутись до Пенсійного фонду відповідних районів, аби отримати форми звітності, а за потреби необхідні консультації. ПФУ зобов’язаний здійснювати роз’яснення всі питань, із застосування цього закону.
  3. До 1 січня 2011р. погасити заборгованість яка виникла до 1 липня 2010 року. п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» перед фондами державного соціального страхування. У разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати внесків, що виникла до 1 липня 2010 року, заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) підлягає списанню.

Проте такі внески до Пенсійного Фонду України будуть виплачуватись лише до 1 січня 2011 року. З цієї дати в Україні вводиться єдиний соціальний внесок, який в теорії має полегшити життя українцю з біганиною до чотирьох фондів соціального страхування. Але фонди соціального страхування (з тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку та щодо безробіття) не ліквідовуються, і відповідні Закони не втрачають чинності щодо цих видів страхування. Як такі колізії у законодавстві буде усувати уряд чи Верховна Рада України залишається невідомим.

Шевченко Микола.

Що вибрати: заповіт чи договір дарування?

Що вибрати: заповіт чи договір дарування?

«Доброго дня! Я пенсіонерка, а це вже той вік, коли потрібно подбати про заповіт. Хочу залишити квартиру старшому сину, але не знаю як це краще оформити: написати заповіт або скласти договір дарування? Буду вдячна, якщо допоможете порадою».

Валентина Петрівна, Чернівці

Відповідно до ст.717 Цивільного кодексу України За договором дарування одна сторона (дарувальник)  передає або   зобов’язується   передати   в   майбутньому  другій  стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Предметом договору дарування може бути нерухоме майно – тобто квартира.  Згідно частини 2 ст. 719 ЦК України договір дарування нерухомості обов’язково вчиняється у письмовій формі та посвідчується нотаріально.

Особливістю цього договору є те, що він може укладатись з відкладальною обставиною тобто з обов’язком передати дарунок у майбутньому, наприклад після одруження сина, або закінчення навчального закладу. Проте слід пам’ятати, що у випадку смерті когось із сторін договору з відкладальною обставиною – договір дарування припиняється. При оформленні договору дарування квартири буде справляється мито у розмірі 1% від вартості майна та витрати на послуги нотаріуса.

Спадкування за заповітом здійснюється відповідно до книги шостої Цивільного кодексу України. Заповіт є особистим  розпорядженням  фізичної  особи на випадок своєї смерті. Особливістю заповіту є право заповідача передбачити якийсь обов’язок спадкоємця або заповідальний відказ – наприклад заповідач має право покласти  обов’язок  надати  іншому сину або дочці право користування квартирою або її частиною. Відповідно до ст. 1247 Цивільного кодексу України, заповіт укладається у письмовій формі та посвідчується нотаріусом. Вартість оформлення заповіту обійдеться заповідачу у державній нотаріальній конторі у 200 грн.

Якщо ви оберете заповіт зекономите на податку, а це суттєва сума (1% вартості квартири), проте неповнолітні, або непрацездатні син, чи дочка, або вдова чи вдівець матимуть право на отримання обов’язкової частки у спадщині.

Обрання договору дарування дасть можливість передати майно прямо зараз та позбавить права спадкування інших осіб. Вибір залишається за власником квартири.

Шевченко Микола.